Osakunnan joulukuun kokouksen kokouskutsu

09.12.2017

Hei osakuntalaiset!


Vuoden viimeinen osakunnan kokous pidetään Viisissä keskiviikkona 13.12.2017 klo 19.15. Kokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneille on tarjolla maittava jouluateria! 

Kokous on talous- ja henkilövalintapainotteinen. Kokouksessa käsitellään toiseen kertaan marraskuun kokouksessa hyväksytty, lähinnä osakunnan erikoisrahastoja koskeva, ohjesääntömuutosesitys. Lisäksi kokouksessa käsitellään ja mahdollisesti hyväksytään tälle vuodelle lisätalousarvio ja ensi vuoden toimintaa määrittelevä talousarvio. Kokouksessa valitaan virkailijoista taloudenhoitaja, osakuntalehden päätoimittaja, valokuvaaja ja mainossihteeri. Jos ohjesääntömuutos hyväksytään toistamiseen, osakunta saa päättää ensi kertaa talousrahaston hoitokunnan puheenjohtajasta eli kamreerista. Kokouksessa valitaan myös apuemännät ja -isännät sekä toimikuntien jäsenet. Nyt on siis erinomainen mahdollisuus aktivoitua pienemmässä tai isommassa osakuntatehtävässä!
 

Kiinnostuksen mihin tahansa kokouksessa täytettävään tehtävään (virka tai muu luottamustehtävä) voi ilmaista ennen kokousta pääsihteerille: paasihteeri@satakuntatalo.fi.

 

Ilmoita kiinnostuksesi toimikunnissa toimimiseen ko. toimikunnan ensi vuoden puheenjohtajalle tavalla tai toisella ennen kokousta:

Kulttuuritoimikunta (Saska Suvikas, ssuvikas@gmail.com)

Yhteiskunnallinen toimikunta (Salla Palander, salla.palander@helsinki.fi)

Kraati (Altti Klemetti, altti.klemetti@gmail.com)

Opastustoimikunta (Marika Majalahti, majalahti.marika@gmail.com)

Juhlatoimikunta (Johannes Vihervirta, juhlamestari@satakuntatalo.fi)

Urheilutoimikunta (Saara Kalliokari, saara.kalliokari@gmail.com)

Kirjastotoimikunta (Ilja Pippa, ilja.pippa@helsinki.fi)

 

Apuemännäksi voit ilmoittautua ensi vuoden emännälle, Miliza Paloviidalle, (miliza.paloviita@helsinki.fi) ja apuisännäksi ensi vuoden isännälle, Henri Honkaselle (henri.honkanen@helsinki.fi).

 

Kaikkiin tehtäviin voi asettua ehdolle myös kokouksessa.

 

Ohjesääntömuutoksen esitysteksti ja muut kokousmateriaalit ovat nähtävissä oheisen osoitteen kautta: https://drive.google.com/drive/folders/1AEFn708sMDTemuDlz9CWFJzZhV4NudKK?usp=sharing

 

Ohjeita kokoukseen:

Kokouksessa äänioikeuttaan voivat käyttää jäsenmaksun maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet. Jäsenyys osoitetaan opiskelijakortissa olevalla osakuntatarralla ennen nimen kirjoittamista osallistujalistaan.

Osakunnan virkoja ovat kelpoisia hakemaan jäsenmaksunsa maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet, lukuun ottamatta säännöissä ja ohjesäännöissä erikseen määriteltyjä poikkeuksia. Hallituksen jäsenten on oltava osakunnan varsinaisia jäseniä.

Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Svenska handelshögskolanin, (Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Kuvataideakatemian =) Taideyliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjoissa olevat opiskelijat, jotka ovat kirjoittaneet nimensä osakunnan nimikirjaan ja jotka osakunnan kokous on jäseniksi hyväksynyt. Edellä mainittujen korkeakoulujen jatko-opiskelijat ovat myös osakunnan varsinaisia jäseniä. Ulkojäseniä ovat osakunnan jäsenekseen hyväksymät ylioppilaat tai muussa kuin edellä mainitussa yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat.

 

Tervetuloa!

 

Juho V. Tuomi

Kuraattori

 

--------------------

 

Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 9/2017

Joulukuun osakunnan kokous

Keskiviikko 13.12.2017 kello 19:15

Osakuntahuoneisto, Lapinrinne 1 A, 5. krs.

Asialista

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen alkutoimet

3. Historioitsijan toimintakertomus

4. Ilmoitusasiat

5. Ohjesääntömuutosesityksestä (toinen käsittelykerta) päättäminen

6. Taloudenhoitajan vapauttaminen tehtävästään

7. Virkailijoiden valitseminen

  • Taloudenhoitaja

  • Osakuntalehden päätoimittaja

  • Valokuvaaja

  • Mainossihteeri

  • Kamreeri

8. Talousrahaston hoitokunnan jäsenten valitseminen

9. Stipendineuvoston jäsenten valitseminen

10. Aino ja Kaarlo Tiisalan rahaston hoitokunnan jäsenten valitseminen

11. Yrjö Sipin rahaston hoitokunnan jäsenten valitseminen

12. Apuemäntien ja apuisäntien valitseminen

13. Toimikuntien jäsenten valitseminen

14. Momentit ja viitteet -asiakirjan hyväksymisestä päättäminen

15. Lisätalousarviosta vuodelle 2017 päättäminen

16. Talousarviosta vuodelle 2018 päättäminen

17. Tammikuun osakunnan kokouksen ajankohdasta päättäminen

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen