Osakunnan joulukuun kokouksen kokouskutsu

09.12.2018

Juho Tuomi

Hei osakuntalaiset!

Vuoden viimeinen osakunnan kokous pidetään Viisissä keskiviikkona 12.12.2018 klo 19.15 alkaen. Kokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneille on tarjolla maittava jouluateria!

Kokous on talous- ja henkilövalintapainotteinen. Kokouksessa käsitellään ja mahdollisesti hyväksytään ensi vuoden toimintaa määrittelevä talousarvio. Kokouksessa valitaan Satalinnan Säätiön hallituksen jäsenet, jotka osakunta nimittää, ja virkailijoista laulunjohtajan, tietotekniikkavastaavan ja varavalvontatilintarkastajan. Kokouksessa valitaan myös apuhenkilöt (apuemännät ja -isännät) sekä toimikuntien jäsenet. Nyt on siis erinomainen mahdollisuus aktivoitua pienemmässä tai isommassa osakuntatehtävässä!

Kiinnostuksen mihin tahansa kokouksessa täytettävään tehtävään (virka tai muu luottamustehtävä) voi ilmaista ennen kokousta pääsihteerille: paasihteeri@satakuntatalo.fi.

Ilmoita kiinnostuksesi toimikunnissa toimimiseen ko. toimikunnan ensi vuoden puheenjohtajalle tavalla tai toisella ennen kokousta:

 

Juhlatoimikunta (Pekka Perkiö, juhlamestari@satakuntatalo.fi)

Kirjastotoimikunta (Marju Monnonen, marju.monnonen@gmail.com)

Kraati (Petra Hietanen, petramariakyllikki@gmail.com)

Kulttuuritoimikunta (Eero Hakala, eerohakala210@gmail.com)

Opastustoimikunta (Anna-Kaisa Rajala, anna-kaisa.e.rajala@helsinki.fi)

Urheilutoimikunta (Laura Suominen, lauramv.suominen@gmail.com)

Yhteiskunnallinen toimikunta (Patrik Mäkelä, patrik.maekela@gmail.com)

 

Apuemännäksi voit ilmoittautua ensi vuoden emännälle, Lempi Haapalalle, (lempi.haapala@gmail.com) ja apuisännäksi ensi vuoden isännälle, Iikka Terholle, (iikkater@gmail.com).

Kaikkiin tehtäviin voi asettua ehdolle myös kokouksessa.

 

Ohjeita kokoukseen:

Kokouksessa äänioikeuttaan voivat käyttää jäsenmaksun maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet. Jäsenyys osoitetaan opiskelijakortissa olevalla osakuntatarralla ennen nimen kirjoittamista osallistujalistaan.

Osakunnan virkoja ovat kelpoisia hakemaan jäsenmaksunsa maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet, lukuun ottamatta säännöissä ja ohjesäännöissä erikseen määriteltyjä poikkeuksia.

Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Svenska handelshögskolanin, (Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Kuvataideakatemian =) Taideyliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjoissa olevat opiskelijat, jotka ovat kirjoittaneet nimensä osakunnan nimikirjaan ja jotka osakunnan kokous on jäseniksi hyväksynyt. Edellä mainittujen korkeakoulujen jatko-opiskelijat ovat myös osakunnan varsinaisia jäseniä. Ulkojäseniä ovat osakunnan jäsenekseen hyväksymät ylioppilaat tai muussa kuin edellä mainitussa yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat.

 

Tervetuloa!

 

Juho V. Tuomi

Kuraattori

 

--------------------

Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 10/2018
Joulukuun osakunnan kokous
Keskiviikko 12.12.2018 kello 19.15
Osakuntahuoneisto Viisi, Lapinrinne 1 A 3 (5. krs), Helsinki

 

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen alkutoimet

3. Historioitsijan toimintakertomus

4. Ilmoitusasiat

5. Satalinnan Säätiön hallituksen jäsenten valinta (3 henkilöä, 2019–2020)

6. Virkailijoiden valitseminen

  • laulunjohtaja

  • tietotekniikkavastaava

  • varavalvontatilintarkastaja

7. Apuemäntien ja -isäntien valitseminen

8. Toimikuntien jäsenten valitseminen

9. Talousarviosta vuodelle 2019 päättäminen

10. Tammikuun osakunnan kokouksen ajankohdasta päättäminen (ehdotus: 23.1.)

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen