Syksyn linjaukset osakunnalla koronatilanteeseen liittyen

14.09.2020

Tiedotussihteeri

Hallitus on kokoustanut syksyn 2020 toiminnasta ja koronarajoituksista. Syksyn alkaessakin on yhä tärkeää muistaa vallitseva tilanne ja toimia koronaturvallisesti. Tämän vuoksi olemmekin linjanneet seuraavasti:

Osakuntalaiset voivat käyttää osakuntatiloja, mutta niihin ei saa tuoda ulkopuolisia. Osakuntatiloissa on myös taattava koronaturvallisuus kaikille käyttäjille. Esimerkiksi turvavälien pitämisen tulee olla mahdollista, eli liian suurien ihmismäärien kokoontuminen ei ole mahdollista. Esimerkiksi sitsien järjestäminen ei siis tule kyseeseen. Äärimmäisen tärkeää on tietenkin huolehtia käsihygieniasta. Jos tuntee olonsa vähänkään kipeäksi yleisiin tiloihin ei voi tulla.

Monttu säilyy yksilökäytössä.

Muistetaan noudattaa näitä linjauksia, jottei tarvitse ottaa käyttöön tiukempia rajoituksia!

Jokainen on varmasti iloinen päästessämme taas viettämään yhdessä osakuntailtoja, mutta on erityisen tärkeää muistaa myös koronatilanteen jatkuvan. Olemme sitoutuneet noudattamaan sekä THL:n että HYY:n ohjeistuksia tapahtumien järjestämisessä. Siispä jokaisen okin osallistujan tulee sitoutua seuraaviin ohjeisiin:

o    Älä tule okiin, jos olet vähänkään kipeä! Kotona on sitä paitsi kivempi sairastaa :-)

o    Okeissa kerätään osallistujalista, johon kaikkien Viisissä oleskelevien tulee kirjoittaa nimensä mahdollisten altistumistapausten varalta. Osallistujalistaa säilytetään kolme viikkoa ja tämän jälkeen kyseinen lista tuhotaan. Listaa ei käytetä missään muussa tapauksessa kuin mahdollisissa altistustilanteissa.

o    Huolehdithan hygieniasta eli pese kädet heti Viisiin saapuessasi ja huolehdi käsidesin käytöstä, jota on saatavilla Viisissä

o    Muista turvavälit!

o    Koronavilkun lataaminen on suositeltavaa ja muista myös käyttää sitä!

o    Noudata okin järjestäjän ohjeita ja käytä järkeäsi.

Mikäli teillä on mihin vain asiaan liittyen hallitukselle palautetta annettavaksi tai kysymyksiä kysyttäväksi voitte olla yhteyksissä esimerkiksi sähköpostitse hallitus@satakuntatalo.fi . Myös nimettömiä viestejä on mahdollista lähettää tätä kautta!