Apurahahaku 2020 - Satakuntalaisen Osakunnan ja Helsingin yliopiston stipendirahastot

11.01.2020

Helsingin yliopiston ja Satakuntalaisen Osakunnan rahastojen apurahojen hakuaika alkaa ensi viikon tiistaina 14.1.2020 klo 9. Ohessa tietoa korkeakoulussa opiskeleville osakunnan jäsenille suunnatuista apurahoista ja ohjeet hakemuksen tekemiseen.

 

YLEISTÄ

HAKUAIKA

Hakuaika on 14.1.2020 klo 9:00 - 6.2.2020 klo 15:00. Hakemuksiin otetaan vastaan myös suosituksia hakijan oppilaitoksen henkilökunnalta. Suositukset tulee jättää mielellään hakemuksen jättämisen yhteydessä ja kuitenkin viimeistään 14.2.2020 klo 15:00 mennessä. 

APURAHAINFO

Inspehtori Jari Yli-Kauhaluoma pitää perinteisen osakuntalaisille suunnatun infotilaisuuden apurahojen hakemisesta keskiviikkona 15.1.2020 klo 19:15 osakuntahuoneisto Viisissä Satakuntatalolla. Tilaisuudessa esitellään eri rahastot ja kuullaan inspehtorin neuvoja hyvän apurahahakemuksen tekemiseen.

RAHASTOT

Alla on listattu Satakuntalaisen Osakunnan korkeakouluopiskelijoille apurahaa jakavat rahastot, sekä Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille apurahaa jakava Helsingin yliopiston Suoma Loimaranta-Airilan rahasto. Hakijan tulee olla maksanut kuluvan lukukauden jäsenmaksu, mikäli hakee apurahaa rahastosta, johon vaaditaan osakunnan voimassa oleva jäsenyys.

AINO JA KAARLO TIISALAN RAHASTO

Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta jaetaan 5-10 noin 800-1350 euron perustutkintoapurahaa lahjakkaille, opinnoissaan menestyneille osakunnan nykyisille ja entisille jäsenille. Lisäksi on haettavissa noin 18 000 euron suuruinen apuraha väitöskirjatutkimukseen. Väitösapurahansaajille maksetaan myös MELA-maksun määrä. Hakemukset osoitetaan stipendineuvostolle.

Professori Väinö Horellin nimikkostipendejä jaetaan 1-3 kappaletta. Nimikkostipendi on noin 300 euron suuruinen apuraha. Se on suunnattu opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa ansioituneille jäsenille. Hakemukset osoitetaan osakunnan stipendineuvostolle.

Professori Väinö Horellin nimikkostipendiä haettaessa hakemuksesta tulee käydä ilmi osakunta-aktiivisuus ja opintomenestys. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

Apuraha väitöskirjatutkimukseen voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, joka on liittänyt hakemukseensa todistuksen siitä, että hän on alempaa tai ylempää korkea-asteen tutkintoa suorittaessaan ollut Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan varsinainen jäsen vähintään neljän lukukauden ajan. Tästä edellytyksestä voidaan stipendineuvoston yksimielisellä päätöksellä poiketa, milloin siihen on erityistä syytä.

 

EEVAN RAHASTO

Eevan rahastosta, jonka tarkoituksena on antaa taloudellista tukea Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville naisopiskelijoille, jaetaan 1-3 kappaletta noin 300-500 euron apurahaa. Hakemukset osoitetaan Eevan rahaston stipendineuvostolle.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi taloudellinen tilanne, osakunta-aktiivisuus ja opintomenestys. Opintosuoritusotteen lisäksi hakemukseen liitetään myös Verohallinnon myöntämä vuoden 2018 verotodistus sekä hakijan että puolison osalta.

 

SUOMA LOIMARANTA-AIRILAN RAHASTO

Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Haettavissa on 3000 euron stipendejä opiskelijoille, jotka tekevät pro gradu -tutkielmaa tai muuta ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä. Rahastosta myönnetään myös 1000 euron suuruisia stipendejä perustutkinto-opiskelijoille opiskelijavaihtoa varten. Opiskelijavaihtostipendiä voi hakea stipendin myöntövuonna alkaviin opiskelijavaihtoihin. 

Osakunta ja yliopisto tarkastavat Satakuntalaisen Osakunnan jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen. Osakunnan jäsenyydellä tarkoitetaan, että hakija on kirjautunut osakuntaan ja että osakunnan kokous on hyväksynyt jäsenyyden. Hakijan on tullut maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja rahastojen stipendeihin, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Hakemukseen on tällöin liitettävä todistus sukulaisuudesta.

 

HAKUOHJEET

Luethan ohjeet tarkkaan, jos haet apurahaa.

TIISALAN JA EEVAN RAHASTOT, SEKÄ HORELLIN NIMIKKOSTIPENDI

Lähetä hakemus liitteineen 6.2.2020 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: taloudenhoitaja@satakuntatalo.fi

Hakemus on lähetettävä yhtenä sähköpostiviestinä, jonka otsikko on "[Rahaston nimi] – Apurahahakemus". Hakiessasi apurahaa useammasta rahastosta, lähetä hakemukset erillisinä sähköpostiviesteinä. 

 

Liitä hakemukseesi erillisinä liitetiedostoina:

1. vapaamuotoinen ja hyvin perusteltu hakemus, josta käy ilmi hakemasi rahasumma

2. tiedot opintosuorituksista yliopiston tai muun oppilaitoksen järjestelmästä (epävirallinen opintosuoritusote WebOodista hyväksytään)

3. täytetty apurahalomake, jonka löydät täältä: https://docs.google.com/document/d/117ehbSzPTDiodxpw-vb7zamNV4bAwWJdm_lSiD1rDsM/edit?usp=sharing

 

Jokaisen liitetiedostojen on oltava pdf-muodossa ja nimetty alkamaan rahaston nimellä ja hakijan nimellä (esim. Tiisala_Ossi_Opiskelija_opintosuoritusote.pdf). Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 

 

SUOMA LOIMARANTA-AIRILAN RAHASTO

Hakemus lähetetään Helsingin Yliopiston rahastojen omassa sähköisessä apurahajärjestelmässä, Aavassa.

Suoraan Suoma Loimaranta-Airilan rahaston apurahahakuun pääset tästä linkistä: https://aava.it.helsinki.fi/aava/rapu/slar

Lisätietoja hausta löytyy HY:n rahastojen sivuilta osoitteesta: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/opintojen-aikana/hae-apurahaa

Sähköpostitse lisätietoja saa HY:n opiskelijaneuvonnasta: studentinfo@helsinki.fi.

 

Tsemppiä hakuun!

Pia Isolähteenmäki

Taloudenhoitaja 2019-2020

Satakuntalainen Osakunta

Osakunnan viikko 6.-12.1.2020

10.01.2020

Moikka moi ja hyvää uutta vuotta!

Uusi vuosi ja vuosikymmen lähtee pikkuhiljaa aluilleen uusine kujeineen, mutta myös perinteisine tiedotuksineen ja tapahtumineen! Suurin osa normaalista viikkotoiminnasta alkaa jo heti ensi viikolla ja loput kuten esimerkiksi Viinipiirit ja osakuntaillat sitä seuraavalla viikolla. Urheilun osalta tammikuu tuo tullessaan Tammilankun. Osakuntalaiset haastetaan lankuttamaan 60 minuuttia tammikuun aikana. Loistava mahdollisuus tavoitteen saavuttamiseksi tarjoutuu esimerkiksi viikoittaisissa kuntopiireissä ja keskivartalotreeneissä! Facebook tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1026510594394661/

Kuitenkin jo tänä perjantain 10.1. on luvassa vuoden ensimmäiset sitsit, nimittäin jo perinteeksi muodostuneet Topeliussitsit! Ne järjestetään tänä vuonna Åbo Nationin tiloissa Uudella Ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5 A, neljäs kerros). Cocktail-tilaisuus alkaa klo 18. Juhla kustantaa Osakunnan jäseniltä 12 e ja senioreilta/muilta 15 e, ilmoittautuminen on vielä auki huomiseen (6.1.) klo 12 asti! Lisätietoa täältä: https://www.facebook.com/events/448871172445595/

 

Viikko 2

Ma 6.1.

-klo 19:10 Maanantailenkki 10km, lähtö Viisistä

 

Ti 7.1.

-klo 20:15 Keskivartalotreeni Montussa

 

Ke 8.1.

-klo 18-18:30 Jäsensihteerin päivystys toimistolla

 

To 9.1.

-C6 varattu

 

Pe 10.1.

-Topeliussitsit Åbo Nationilla (cocktail tilaisuus klo 18). Lisätietoja ja ilmoittautuminen (auki 6.1. klo 12 asti) https://www.facebook.com/events/448871172445595/

-C6 varattu

 

La 11.1.

-

Su 12.1.

-klo 19 Kuntopiiri Montussa

 

Tulevia tapahtumia:

 

-        14.1. Lukiovierailuiden infotilaisuus toimistolla klo 17.30 https://www.facebook.com/events/1851196525013775/

-        Osakuntaristeily 17.-18.1. Tällöin pääsee seilailemaan Suomenlahdelle yhteisosakuntalaisissa tunnelmissa! Ilmoittautuminen on tosin jo sulkeutunut. Tapahtuman fb: https://www.facebook.com/events/396388251244467/

-        1.2. on Virkailijanvaihtokaronkka, eli kuuluisa VVK viime vuoden ja kuluvan vuoden virkailijoille. Save the date! https://www.facebook.com/events/1596765950462074/

-        1.2. on myös virattomille ohjelmaa esimerkiksi saunomisen merkeissä https://www.facebook.com/events/2584570944961257/

 

Terkuin ja tsempein uuteen vuoteen:

Tiedotussihteeri 2020

Petra Hietanen

tiedotussihteeri@satakuntatalo.fi


--------------


Nations week 2 (6.-12. January 2020)

Hi and a happy new year!

The new year and decade will finally start at the Nation too! Most of our weekly events start already next week, and everything else like the Wine evenings on Thursdays the week after. To make a sporty beginning for our year we will have Tammilankku. The idea is to do the plank exercise for 60 minutes in total during January. A perfect opportunity is offered during for example core trainings held on Tuesdays. You can mark your minutes on the list at the library of Viisi.

Already the next Friday, are the first Sitsit of the year 2020! They are Topeliussitsit, for the western Nations, held at Åbo Nation, (Mannerheimintie 5 A, fourth floor). The event will begin at 6 p.m. The signing up is open until midday tomorrow 6th January. For more info check the Facebook page of the event: https://www.facebook.com/events/448871172445595/

 

Monday

-19:10 Monday run, 10km

 

Tuesday

-20:15 Core workout in Monttu

 

Wednesday

-18-18:30 The membership secretary is available at the office; Come get yourself a key card or something

 

Thursday

-C6 reserved

 

Friday

-C6 reserved

-Topeliussitsit at Åbo Nation, you can sign up until tomorrow 6th January until midday! https://www.facebook.com/events/448871172445595/

 

Saturday

-nothing :(

Sunday

-19-20 Working out in Monttu

 

Upcoming events:

- Nation cruise 17.-18. January. Signing up already ended

- 2nd February, Sauna bathing and bowling.  Facebook page for event: https://www.facebook.com/events/2584570944961257/

 

Have a nice week!

 

Best wishes,

Petra Hietanen

tiedotussihteeri@satakuntatalo.fi

Osakunnan viikko 16.-22.12.

15.12.2019

Jaahas,

 

Kun seuraavaksi saatte viikkotiedotteen, nimi allekirjoituksessa on muuttunut. Osakunta siirtyy alkavan viikon aikana joululevolle, jonka jälkeen uudet virkailijat ottavat ohjat osakuntatoiminnan pyörittämisessä.

 

Ennen lomaa ehditään vielä kierrättämään vaatteita ja tavaroita SatO-kirppiksellä. Kirppis alkaa tiistaina klo 19:30 ja valloittaa melko lailla koko Viisin, joten tule ihmeessä joko tekemään kauppoja tai ihan vaan fiilistelemään joululomaa piparien ja glögin kanssa!

 

Okia tai jäsensihteerin päivystystä ei tällä viikolla enää ole. Hikoilemaan ehtii vielä yhden maanantailenkin ja kevan verran. Punkkupiirit ja teehartaudet laitettiin pakettiin viime torstaina, mutta viinilasien täyttöä voi katsoa keskiviikon ja torstain Temppari-katsomoissa. Torstain Temppari-katsomo päättää osakunnan säännöllisen toiminnan tältä vuodelta.

 

Joululoman ajalle ei ainakaan vielä ole tiedossa tulevia tapahtumia. Hallitus kokoustaa joskus tammikuun alussa.

 

Viikko 51

 

Ma 16.12.

-C6 varattu koko päivän

-sauna varattu aamuun asti

-klo 12:50 Yhteislähtö sisäsurfaukseen Viisistä; vain Patrikille etukäteen ilmoittautuneille, hinta 24€ (22€ jos muistaa laskuttaa subvention)

-klo 19:15 Maanantailenkki 10km

 

Ti 17.12.

-C6 varattu klo 9:00 asti

-klo 19:30 SatO-kirppis: https://www.facebook.com/events/2431424867125047/

-klo 20:15 Keskivartalotreeni Montussa

 

Ke 18.12.

-18-19 Kirjastopäivystys

-18-18:30 AJK:n päivystys

-klo 21 Temppari-katsomo Raumassa

 

To 19.12.

-klo 17-00 C6 varattu

-klo 21 Temppari-katsomo Raumassa

 

Kivaa viikkoo, hyvää jouluu ja onnellist uutta vuotta!

 

Terkuin

Aada Hakakoski

Tiedotussihteeri 2019

Osakunnan viikko 9.-15.12.

10.12.2019

Heipä hei,

 

Tämän viikon kohokohta lienee perjantaina järjestettävät pikkujoulut. Luvassa on kilpailullista rastikiertelyä joukkueissa, ja fuksit ovat luvanneet pitää myös kilpailijoiden nesteytyksestä huolen. Saavu siis Viisiin perjantaina klo 18! 

 

Vuodenvaihteen jälkeen 17. tammikuuta osakunnat lähtevät yhdessä risteilemään. Ilmoittautuminen sulkeutuu jo 15. joulukuuta, joten muistathan varmistaa paikkasi talven kenties huikeimmalta risteilyltä ajoissa. Tietoa ja ilmoittautumislinkki löytyy tämän tapahtumasivun kautta: https://www.facebook.com/events/396388251244467/ 

 

Muistuttaisin myös tästä lyhyestä kyselystä, jonka kautta lähdemme rakentamaan yhteyksiä Satakunnan työnantajiin. Keräämme vastauksia vielä joululoman alkuun asti: https://forms.gle/dEKJpDUW4RZswivr8  

 

Jäsensihteeri pitää tulevana keskiviikkona tämän vuoden viimeisen päivystyksen, joten käythän hoitamassa jäsenasiasi ja kangaskassitilanteesi kuntoon!

 

Viikkotoiminta alkaa muutenkin hiljalleen siirtymään joululomalle, ja esimerkiksi torstain urheilut jäävät jo tauolle tältä vuodelta. 

 

Viikko 50:

 

Ma 9.12

-klo 18:30-23 Porin huone ja Kiltahuone varattu

-klo 19:15 Maanantailenkki 10km, lähtö Viisistä

 

Ti 10.12.

-klo 20:15 Keskivartalotreeni Montussa 

-klo 21 Docventures-katsomo

 

Ke 11.12.

-klo 18-18:30 Jäsensihteerin päivystys toimistolla

-klo 18-18:30 AJK:n päivystys toimistolla

-klo 18-19 Kirjastopäivystys

-klo 19:15 Joulukuun osakunnan kokous; toimikuntien täyttöä, loput virkailijavalinnat ja jouluruokaa!

 

 

To 12.12.

-klo 20 Teehartaus

-klo 21 Tempparikatsomo Raumassa

 

Pe 13.12.  

-klo 18 Pikkujoulut! Rastikiertelyä  joukkueissa, pukukoodi jouluinen

 

La 14.12.

-Viisi ulosvuokrattu

 

Su 15.12.

-klo 14 RaHanPeSu feat. KO

-klo 19 Kuntopiiri Montussa

 

Tulevia tapahtumia

-16.12. SatO-kirppis by KiKe, pöytävaraukset Reetalle

 

 

Hallitus kokoustaa seuraavaks tiistaina 10.12. 

 

Kivaa viikkoo!

Terkuin

Aada Hakakoski

tiedotussihteeri@satakuntatalo.fi

Kutsu joulukuun osakunnan kokoukseen 11.12.2019 kello 19.15

08.12.2019

Timo Häivälä

Hyvät osakuntalaiset,

Vuoden viimeinen osakunnan kokous pidetään Viisissä keskiviikkona 11.12.2019 klo 19.15 alkaen. Kokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneille on tarjolla maittava jouluateria!

Kokouksessa käsitellään mm. ensi vuoden talousarvio. Lisäksi tehdään vielä paljon virkailijavalintoja ensi vuodelle sekä valitaan uusi apuhenkilöstö ja toimikuntien jäsenet. Nyt on siis vielä erinomainen mahdollisuus aktivoitua pienemmässä tai isommassa osakuntatehtävässä!

Kiinnostuksen mihin tahansa kokouksessa täytettävään tehtävään (virka tai muu luottamustehtävä) voi ilmaista ennen kokousta pääsihteerille: paasihteeri@satakuntatalo.fi. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi toimikunnissa toimimiseen myös ko. toimikunnan ensi vuoden puheenjohtajalle:

Juhlatoimikunta (Johannes Pessi)

Kirjastotoimikunta (ensi vuoden pj valitaan kokouksessa) 

Kraati (Marika Majalahti)

Kulttuuritoimikunta (Lempi Haapala)

Opastustoimikunta (Afrin Sarasvirta)

Urheilutoimikunta (ensi vuoden pj valitaan kokouksessa)

Yhteiskunnallinen toimikunta (Pyry Suvikas)

Apuemännäksi voit ilmoittautua ensi vuoden emännälle (Ari Kamppikoski) ja apuisännäksi ensi vuoden isännälle (Ester Sundström). 

Kaikkiin tehtäviin voi asettua ehdolle myös kokouksessa.

Ohjeita kokoukseen:

Kokouksessa äänioikeuttaan voivat käyttää jäsenmaksun maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet. Jäsenyys osoitetaan opiskelijakortissa olevalla osakuntatarralla ennen nimen kirjoittamista osallistujalistaan.

Osakunnan virkoja ovat kelpoisia hakemaan jäsenmaksunsa maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet, lukuun ottamatta säännöissä ja ohjesäännöissä erikseen määriteltyjä poikkeuksia.

Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Svenska handelshögskolanin, (Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Kuvataideakatemian =) Taideyliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjoissa olevat opiskelijat, jotka ovat kirjoittaneet nimensä osakunnan nimikirjaan ja jotka osakunnan kokous on jäseniksi hyväksynyt. Edellä mainittujen korkeakoulujen jatko-opiskelijat ovat myös osakunnan varsinaisia jäseniä. Ulkojäseniä ovat osakunnan jäsenekseen hyväksymät ylioppilaat tai muussa kuin edellä mainitussa yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat.

Tervetuloa!

Timo Häivälä

Kuraattori

--------------------

Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 9/2019
Joulukuun osakunnan kokous
Keskiviikko 11.12.2019 kello 19.15
Osakuntahuoneisto Viisi, Lapinrinne 1 A 3 (5. krs), Helsinki

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen alkutoimet

3. Historioitsijan toimintakertomus

4. Ilmoitusasiat

5. Uusien jäsenten hyväksyminen

6. Nauhaohjesäännön muuttaminen (2. käsittely)

7. Vaalipäällikön valitseminen HYYn edustajistovaaleja varten

8. Virkailijoiden valitseminen

     - kamreeri

     - kirjastonhoitaja

     - urheiluohjaaja

     - mainossihteeri

     - laulunjohtaja

     - verkkovastaava

     - valvontatilintarkastaja 

     - varavalvontatilintarkastaja

9. Apuemäntien ja -isäntien valitseminen

10. Toimikuntien jäsenten valitseminen

11. Talousarviosta vuodelle 2020 päättäminen

12. Tammikuun osakunnan kokouksen ajankohdasta päättäminen (ehdotus: 22.1.2020)

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen