Kutsu marraskuun osakunnan kokoukseen 18.11. klo 18.15

 • 15. marraskuuta 2020

  Hyvät osakuntalaiset,

  tässä viestissä on paljon tekstiä, joten tiivistän tähän keskeiset kohdat:

  • Osallistu kokoukseen Zoomissa ja ilmoittaudu etukäteen täällä.

  • Kaikki äänestykset toteutetaan sähköisesti, ja äänioikeutetut osallistujat saavat äänestysohjeet ennen kokousta. Uusien (äänioikeutettujen) jäsenten hyväksymisestä päätetään kokouksen aikana. 

  • Kokouksen yhteydessä ei ole ruokailua.

  Keskiviikkona 18.11. on siis luvassa osakuntavuoden odotetuin ja merkittävin osakunnan kokous. Kokouksessa valitaan osakunnalle uusi kuraattori, hallitus, virkailijat sekä edustajat moniin tehtäviin. Lisäksi kokouksessa päätetään muun muassa harrastusmerkkien saajista ja uusien jäsenten hyväksymisestä.

  Kokous alkaa poikkeuksellisesti jo klo 18.15.

  Kokouksen fyysisenä paikkana toimii Satakuntatalon juhlahuoneisto, mutta kaikkia osakuntalaisia suositellaan kuitenkin osallistumaan etäyhteyden avulla, jotta kokousta olisi mahdollisimman helppo seurata osallistumispaikasta riippumatta. Kokouksen yhteydessä ei järjestetä ruokailua johtuen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suosituksesta välttää yli 10 hengen opiskelijatilaisuuksia. Lisäksi muistutuksena osakuntatilojen koronaohjeet.

  Huom. Kaikki kokouksen äänestykset järjestetään sähköisesti, minkä vuoksi kokoukseen on erittäin suositeltavaa ilmoittautua etukäteen: https://<wbr></wbr>satakuntalainenosakunta.fi/fi/<wbr></wbr>ilmo/vaalikokous/ 

  Kokouksessa äänioikeuttaan voivat käyttää jäsenmaksun maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet. Osakunnan kokous päättää uusien jäsenten hyväksymisestä kokouksen alussa, joten myös jäseniksi hyväksytyt fuksit voivat äänestää ja hakea virkaa. Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 30 varsinaista jäsentä. Tarkemmat äänestysohjeet lähetetään etukäteen ilmoittautuneille äänioikeutetuille osallistujille ennen kokousta.

  Osakunnan virkoja ovat kelpoisia hakemaan jäsenmaksunsa maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet lukuun ottamatta säännöissä ja ohjesäännöissä erikseen määriteltyjä poikkeuksia. Hallituksen jäsenten on oltava osakunnan varsinaisia jäseniä. Kuraattoriksi ja seniorisihteeriksi voidaan valita osakunnan seniorijäsen. Virkoihin ja muihin tehtäviin voi hakea asettumalla ehdolle kokouksessa tai toimittamalla hallitukselle etukäteen vapaamuotoinen hakemus (paasihteeri@satakuntatalo.fi) - toimi näin etenkin jos et itse pääse kokoukseen.

  Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Svenska handelshögskolanin, (Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Kuvataideakatemian=) Taideyliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjoissa olevat opiskelijat, jotka ovat kirjoittaneet nimensä osakunnan nimikirjaan ja jotka osakunnan kokous on jäseniksi hyväksynyt. Edellä mainittujen korkeakoulujen jatko-opiskelijat ovat myös osakunnan varsinaisia jäseniä. Ulkojäseniä ovat osakunnan jäsenekseen hyväksymät ylioppilaat tai muussa kuin edellä mainitussa yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat.

  Lämpimästi tervetuloa kokoukseen!

  Timo Häivälä

  kuraattori

   

  --------------------

  Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 7/2020

  Marraskuun osakunnan kokous

  Keskiviikkona 18.11.2020 kello 18.15

  Satakuntatalon (Lapinrinne 1, 00180 Helsinki) juhlahuoneisto (3. krs ja 4. krs; käynti osakuntahuoneisto Viisin, 5. krs, kautta) / etäyhteys: https://helsinki.zoom.us/j/<wbr></wbr>64113648736 

   

  Asialista

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen alkutoimet

  3. Historioitsijan toimintakertomus

  4. Ilmoitusasiat

  5. Uusien jäsenten hyväksyminen

  6. Harrastusmerkkien myöntämisestä päättäminen

  7. Harrastusmerkkitoimikunnan valitseminen

  8. Ansiomerkkitoimikunnan valitseminen

  9. Kunnianauhatoimikunnan jäsenen valitseminen

  10. Sovitteluneuvoston valitseminen

  11. Stipendineuvoston valitseminen

  12. Aino ja Kaarlo Tiisalan rahaston hoitokunnan valitseminen

  13. Tilintarkastajien valitseminen

  14. Edustajan valitseminen OYV:n syyskokoukseen (2.12.)

  15. Edustajan valitseminen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan osakuntalainen unioni ry:n hallitukseen

  16. Turun ja Porin Läänin hallituksen jäsenen valinta (1 henkilö, 2021-22)

  17. Kuraattorin valitseminen

  18. Virkailijoiden valitseminen

  - hallituksen puheenjohtaja

  - pääsihteeri

  - isäntä

  - emäntä

  - tiedotussihteeri

  - taloudenhoitaja

  - osakuntalehden päätoimittaja

  - kamreeri

  - opastussihteeri

  - kulttuurisihteeri

  - kirjastonhoitaja

  - yhteiskuntasihteeri

  - kappalainen

  - urheiluohjaaja

  - jäsensihteeri

  - seniorisihteeri

  - historioitsija

  - mainossihteeri

  - valokuvaaja

  - laulunjohtaja

  - tietotekniikkavastaava

  - verkkovastaava

  - galleristi

  - musiikkihuoneenhoitaja

  - Haronmäen isäntä

  - valvontatilintarkastaja ja varavalvontatilintarkastaja

  - pajamestari

  1. Osakunnan hallituksen jäsenten valitseminen (4 henkilöä)

  2. Talousrahaston hoitokunnan valitseminen

  3. Eevan rahaston stipendineuvoston valitseminen

  4. Yrjö Sipin rahaston hoitokunnan valitseminen

  5. Satalinnan Säätiön hallituksen jäsenten valinta (3 henkilöä, 2021–22)

  6. Muut esille tulevat asiat

  7. Kokouksen päättäminen