Kutsu joulukuun osakunnan kokoukseen 10.12.2020 kello 19.15

 • 6. joulukuuta 2020

  Hyvät osakuntalaiset,

  vuoden viimeinen osakunnan kokous pidetään torstaina 10.12.2020 klo 19.15 alkaen. Kyseessä on samalla oman kuraattorikauteni viimeinen kokous, joten haluan kiittää jo tässä vaiheessa osakuntalaisia kuluneista kahdesta vuodesta ja toivottaa seuraajalleni Riikalle paljon onnea seuraaville vuosillle!

  Kokousjärjestelyt ovat samanlaiset kuin marraskuussa, ja kokoukseen tulee osallistua etäyhteyden avulla. Kiltasalissa paikalla ovat vain kokousvirkailijat. Kokouksessa käsitellään mm. ensi vuoden talousarvio, tehdään vielä muutamia virkailijavalintoja sekä valitaan uusi apuhenkilöstö ja toimikuntien jäsenet ensi vuodelle. Nyt on siis vielä erinomainen mahdollisuus aktivoitua pienemmässä tai isommassa osakuntatehtävässä!

  Kiinnostuksen mihin tahansa kokouksessa täytettävään virkaan tai luottamustehtävään voi ilmaista ennen kokousta pääsihteerille: paasihteeri@satakuntatalo.fi. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi toimikunnissa toimimiseen myös ko. toimikunnan ensi vuoden puheenjohtajalle:

  Juhlatoimikunta: Miliza Paloviita

  Kirjastotoimikunta: Heidi Pajamäki

  Opastustoimikunta: Henna Kangas

  Urheilutoimikunta: Joose Eronen

  Kraati: (ensi vuoden pj valitaan kokouksessa)

  Kulttuuritoimikunta: (ensi vuoden pj valitaan kokouksessa)

  Yhteiskunnallinen toimikunta: (ensi vuoden pj valitaan kokouksessa)

  Apuemännäksi voit ilmoittautua ensi vuoden emännälle (Afrin Sarasvirta) ja apuisännäksi ensi vuoden isännälle (Mauri De Meulder). 

  Kaikkiin tehtäviin voi asettua ehdolle myös kokouksessa.

  Ohjeita kokoukseen:

  Kokouksessa äänioikeuttaan voivat käyttää jäsenmaksun maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet. Osakunnan virkoja ovat kelpoisia hakemaan jäsenmaksunsa maksaneet osakunnan varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet, lukuun ottamatta säännöissä ja ohjesäännöissä erikseen määriteltyjä poikkeuksia.

  Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Svenska handelshögskolanin, (Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Kuvataideakatemian =) Taideyliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjoissa olevat opiskelijat, jotka ovat kirjoittaneet nimensä osakunnan nimikirjaan ja jotka osakunnan kokous on jäseniksi hyväksynyt. Edellä mainittujen korkeakoulujen jatko-opiskelijat ovat myös osakunnan varsinaisia jäseniä. Ulkojäseniä ovat osakunnan jäsenekseen hyväksymät ylioppilaat tai muussa kuin edellä mainitussa yliopistossa kirjoilla olevat opiskelijat.

  Tervetuloa!

  Timo Häivälä

  Kuraattori

  --------------------

  Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 8/2020

  Joulukuun osakunnan kokous
  Torstai 10.12.2020 kello 19.15
  Satakuntatalon (Lapinrinne 1, 00180 Helsinki) juhlahuoneisto (3. ja 4. krs) / etäyhteys: https://helsinki.zoom.us/j/69448959234 

  Asialista

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen alkutoimet

  3. Historioitsijan toimintakertomus

  4. Ilmoitusasiat

  5. Virkailijoiden valitseminen

  • kulttuurisihteeri

  • yhteiskuntasihteeri

  • kappalainen

  • verkkovastaava

  • Haronmäen isäntä

  1. Apuemäntien ja -isäntien valitseminen

  2. Toimikuntien jäsenten valitseminen

  3. Lisätalousarviosta vuodelle 2020 päättäminen

  4. Talousarviosta vuodelle 2021 päättäminen

  5. Taloudenhoitajan valtuuksista ja tilinkäyttöoikeuksien siirtämisestä päättäminen

  6. Tammikuun osakunnan kokouksen ajankohdasta päättäminen (ehdotus: 20.1.2021)

  7. Muut esille tulevat asiat

  8. Kokouksen päättäminen