Apurahahaku 2021

 • 14. tammikuuta 2021

  Helsingin yliopiston ja Satakuntalaisen Osakunnan rahastojen apurahojen hakuaika alkaa tiistaina 12.1.2021 klo 9. Ohessa tietoa korkeakoulussa opiskeleville osakunnan jäsenille suunnatuista apurahoista ja ohjeet hakemuksen tekemiseen.

   

  YLEISTÄ

  HAKUAIKA

  Hakuaika on 12.1.2021 kello 9 alkaen – 4.2.2021 kello 15 saakka. Hakemuksiin otetaan vastaan myös suosituksia hakijan oppilaitoksen henkilökunnalta. Suositukset tulee jättää mielellään hakemuksen jättämisen yhteydessä ja kuitenkin viimeistään 12.2.2021 kello 15 mennessä. 

  APURAHAINFO

  Mahdollisen apurahainfon järjestämisestä tiedotetaan erikseen.

   

  RAHASTOT

  Alla on listattu Satakuntalaisen Osakunnan korkeakouluopiskelijoille apurahaa jakavat rahastot, sekä Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille apurahaa jakava Helsingin yliopiston Suoma Loimaranta-Airilan rahasto. Hakijan tulee olla maksanut kuluvan lukukauden jäsenmaksu, mikäli hakee apurahaa rahastosta, johon vaaditaan osakunnan voimassa oleva jäsenyys.

   

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahasto

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta jaetaan 5-10 noin 800-1350 euron perustutkintoapurahaa lahjakkaille, opinnoissaan menestyneille osakunnan nykyisille ja entisille jäsenille. Lisäksi on haettavissa noin 18 000 euron suuruinen apuraha väitöskirjatutkimukseen. Väitösapurahansaajille maksetaan myös MELA-maksun määrä. Hakemukset osoitetaan stipendineuvostolle.

  Professori Väinö Horellin nimikkostipendejä jaetaan 1-3 kappaletta. Nimikkostipendi on noin 300 euron suuruinen apuraha. Se on suunnattu opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa ansioituneille jäsenille. Hakemukset osoitetaan osakunnan stipendineuvostolle.

  Professori Väinö Horellin nimikkostipendiä haettaessa hakemuksesta tulee käydä ilmi osakunta-aktiivisuus ja opintomenestys. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

  Apuraha väitöskirjatutkimukseen voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, joka on liittänyt hakemukseensa todistuksen siitä, että hän on alempaa tai ylempää korkea-asteen tutkintoa suorittaessaan ollut Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan varsinainen jäsen vähintään neljän lukukauden ajan. Tästä edellytyksestä voidaan stipendineuvoston yksimielisellä päätöksellä poiketa, milloin siihen on erityistä syytä.

   

  Eevan rahasto

  Eevan rahastosta, jonka tarkoituksena on antaa taloudellista tukea Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville opiskelijoille, jaetaan 1-3 kappaletta noin 300-500 euron apurahaa. Hakemukset osoitetaan Eevan rahaston stipendineuvostolle. 

  Hakemuksesta tulee käydä ilmi taloudellinen tilanne, osakunta-aktiivisuus ja opintomenestys. Opintosuoritusotteen lisäksi hakemukseen liitetään myös Verohallinnon myöntämä vuoden 2019 verotustodistus sekä hakijan että puolison osalta.

   

  Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille.

  Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Haettavissa on 3000 euron stipendejä opiskelijoille, jotka tekevät pro gradu -tutkielmaa tai muuta ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä.

  Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään 1000 euron suuruisia stipendejä opiskelijavaihtoa varten Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijavaihtostipendiä voi hakea ensisijaisesti stipendin myöntövuonna alkaviin opiskelijavaihtoihin.

   

  Osakunta ja yliopisto tarkastavat Satakuntalaisen Osakunnan jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen. Osakunnan jäsenyydellä tarkoitetaan, että hakija on kirjautunut osakuntaan ja että osakunnan kokous on hyväksynyt jäsenyyden. Hakijan on tullut maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja saamaan rahaston apurahan, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Hakemukseen on tällöin liitettävä todistus sukulaisuudesta.

   

  HAKUOHJEET

  Luethan ohjeet tarkkaan, jos haet apurahaa.

  TIISALAN JA EEVAN RAHASTOT, SEKÄ HORELLIN NIMIKKOSTIPENDI

  Lähetä hakemus liitteineen 4.2.2021 kello 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: taloudenhoitaja@satakuntatalo.fi

  Hakemus on lähetettävä yhtenä sähköpostiviestinä, jonka otsikko on "[Rahaston nimi] – Apurahahakemus". Hakiessasi apurahaa useammasta rahastosta, lähetä hakemukset erillisinä sähköpostiviesteinä. 

   

  Liitä hakemukseesi erillisinä liitetiedostoina:

  1. vapaamuotoinen ja hyvin perusteltu hakemus, josta käy ilmi hakemasi rahasumma

  2. tiedot opintosuorituksista yliopiston tai muun oppilaitoksen järjestelmästä (epävirallinen opintosuoritusote WebOodista hyväksytään)

  3. täytetty apurahalomake, jonka saat ladattua tästä linkistä.

   

  Jokaisen liitetiedostojen on oltava pdf-muodossa ja nimetty alkamaan rahaston nimellä ja hakijan nimellä (esim. Tiisala_Ossi_Opiskelija_opintosuoritusote.pdf). Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 

   

  SUOMA LOIMARANTA-AIRILAN RAHASTO

  Hakemus lähetetään Helsingin Yliopiston rahastojen omassa sähköisessä apurahajärjestelmässä, Aavassa.

  Suoraan Suoma Loimaranta-Airilan rahaston apurahahakuun pääset tästä linkistä: https://aava.it.helsinki.fi/aava/rapu/slar

  Lisätietoja hausta löytyy HY:n rahastojen sivuilta osoitteesta: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/opintojen-aikana/hae-apurahaa

  Sähköpostitse lisätietoja saa HY:n opiskelijaneuvonnasta: studentinfo@helsinki.fi. Teknisissä ongelmissa auttaa aava-admin@helsinki.fi

   

  Ystävällisin terveisin

  Ari Kamppikoski

  Satakuntalaisen osakunnan taloudenhoitaja 2021

  taloudenhoitaja@satakuntatalo.fi