Satakuntalaisen Osakunnan apurahahaku 2022 alkaa 12.1.2022 kello 8 Aino ja Kaarlo Tiisalan sekä Suoma Loimaranta-Airilan rahastojen osalta

 • 13. tammikuuta 2022

  Hei osakuntalaiset!

  Tässä viestissä tietoa huomenna keskiviikkona 12.1.2022 alkavasta apurahahausta. Alla oleva kuulutus löytyy myös pdf-tiedostona tämän viestin liitteenä.

   

  Helsingin yliopiston ja Satakuntalaisen Osakunnan apurahojen hakuaika Aino ja Kaarlo Tiisalan sekä Suoma Loimaranta-Airilan rahastoista alkaa keskiviikkona 12.1.2022 klo 8. Ohessa tietoa korkeakoulussa opiskeleville osakunnan jäsenille suunnatuista apurahoista ja ohjeet hakemuksen tekemiseen. Eevan rahaston hakuaika alkaa poikkeuksellisesti erillisesti näistä rahastoista myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

  Yleistä

  Hakuaika

  Hakuaika alkaa 12.1.2022 kello 8. Hakuaika päättyy 4.2.2022 kello 16:15. Hakemuksiin otetaan vastaan myös suosituksia hakijan oppilaitoksen henkilökunnalta. Suositukset tulee jättää mielellään hakemuksen jättämisen yhteydessä ja kuitenkin viimeistään 11.2.2022 kello 15 mennessä. Suositukset toimitetaan samaa kautta kuin hakemukset.

   

  Apurahainfo

  Mahdollisen apurahainfon järjestämisestä tiedotetaan erikseen. Tästä linkistä voit katsoa viime vuotisen apurahainfon.

   

  Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  Satakuntalaisten Osakunnan hallinnoimien apurahoja myöntävien rahastojen apurahahaussa ja apurahojen myöntämiseen liittyvissä asioissa sovelletaan tästä linkistä ladattavaa rekisteri- ja tietosuojaselostetta.  Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta ei sovelleta osana Helsingin yliopiston rahastoja toimivaan Suoma Loimaranta-Airilan rahastoon.

  Rahastot

  Alla on listattu tietoa Satakuntalaisen Osakunnan jäsenille apurahaa jakavasta Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta sekä Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille apurahaa jakavasta  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta. Hakijan tulee olla maksanut kuluvan lukuvuoden 2021-22 jäsenmaksu osakunnalle, mikäli hakee apurahaa rahastosta, johon vaaditaan osakunnan voimassa oleva jäsenyys.

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahasto

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta myönnetään stipendejä opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa ansioituneille Satakuntalaisen osakunnan nykyisille ja entisille jäsenille.

   

  Perustutkintoapuraha

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta jaetaan 5-10 noin 800-1350 euron perustutkintoapurahaa lahjakkaille, opinnoissaan menestyneille osakunnan nykyisille ja entisille jäsenille.

   

  Professori Väinö Horellin nimikkostipendi

  Professori Väinö Horellin nimikkostipendejä jaetaan 1-3 kappaletta. Nimikkostipendi on noin 300 euron suuruinen apuraha. Se on suunnattu opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa ansioituneille jäsenille. Professori Väinö Horellin nimikkostipendiä haettaessa hakemuksesta tulee käydä ilmi osakunta-aktiivisuus ja opintomenestys. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote. Hakemukset osoitetaan osakunnan stipendineuvostolle. 

   

  Apuraha väitöskirjatutkimukseen

  Rahastolta on haettavissa noin 18 000 euron suuruinen apuraha väitöskirjatutkimukseen. Väitösapurahansaajille maksetaan myös MELA-maksun määrä. Hakemukset osoitetaan stipendineuvostolle.

   

  Apuraha väitöskirjatutkimukseen voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, joka on liittänyt hakemukseensa todistuksen siitä, että hän on alempaa tai ylempää korkea-asteen tutkintoa suorittaessaan ollut Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan varsinainen jäsen vähintään neljän lukukauden ajan. Tästä edellytyksestä voidaan stipendineuvoston yksimielisellä päätöksellä poiketa, milloin siihen on erityistä syytä.

  Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille.

   

  Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Haettavissa on 3000 euron stipendejä opiskelijoille, jotka tekevät pro gradu -tutkielmaa tai muuta ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä.

   

  Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle opiskelijavaihtoon

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään 1000 euron suuruisia stipendejä opiskelijavaihtoa varten Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijavaihtostipendiä voi hakea ensisijaisesti stipendin myöntövuonna (2022) alkaviin opiskelijavaihtoihin.

   

  Osakunnan jäsenyys ja sukulaisuussuhteet

  Osakunta ja yliopisto tarkastavat Satakuntalaisen Osakunnan jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen. Osakunnan jäsenyydellä tarkoitetaan, että hakija on kirjautunut osakuntaan ja että osakunnan kokous on hyväksynyt jäsenyyden. Hakijan on tullut maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja saamaan rahaston apurahan, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Hakemukseen on tällöin liitettävä todistus sukulaisuudesta.

  Hakuohjeet

  Luethan ohjeet tarkkaan, jos haet apurahaa.

   

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahasto sekä Horellin nimikkostipendi

  Lähetä hakemus liitteineen 4.2.2022 kello 16:15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: taloudenhoitaja@satakuntatalo.fi.

  Hakemus on lähetettävä yhtenä sähköpostiviestinä, jonka otsikko on "[Rahaston nimi] – Apurahahakemus". Hakiessasi apurahaa useammasta rahastosta, lähetä hakemukset erillisinä sähköpostiviesteinä.

  Liitä hakemukseesi erillisinä liitetiedostoina:

  1. vapaamuotoinen ja hyvin perusteltu hakemus, josta käy ilmi hakemasi rahasumma

   
  1. tiedot opintosuorituksista yliopiston tai muun oppilaitoksen järjestelmästä (epävirallinen opintosuoritusote Sisusta hyväksytään)

   
  1. täytetty apurahalomake, jonka saat ladattua tästä linkistä.

  Jokaisen liitetiedostojen on oltava pdf-muodossa ja nimetty alkamaan rahaston nimellä ja hakijan nimellä (esim. Tiisala_Ossi_Opiskelija_<wbr></wbr>opintosuoritusote.pdf). Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

   

  Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

  Hakemus lähetetään Helsingin yliopiston rahastojen omassa sähköisessä apurahajärjestelmä Ulapassa 4.2.2022 kello 16:15 mennessä. Hakujärjestelmä Ulappaan kirjaudutaan Helsingin yliopiston tunnuksilla.

  Lisätietoja hausta löytyy Helsingin yliopiston rahastojen sivuilta. Sähköpostitse lisätietoja saat Helsingin yliopiston opiskelijaneuvonnasta: studentinfo@helsinki.fi.
   

  ---

  Ystävällisin terveisin,
  Iikka Terho
  Taloudenhoitaja 2022