Aino ja Kaarlo Tiisalan sekä Suoma Loimaranta-Airilan rahastojen apurahakuulutus

 • 25. tammikuuta 2023

  Hyvät osakuntalaiset, 

  Tämä viesti sisältää tietoa 23.1. aukeavista ja aukiolevista apurahahauista. 

   

  Helsingin yliopiston ja Satakuntalaisen Osakunnan apurahoista Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta hakuaika alkaa 23.1. Suoma Loimaranta-Airilan rahaston hakuaika on alkanut 16.1. HY:n apurahahaun mukaisesti. Ohessa tietoa korkeakoulussa opiskeleville osakunnan jäsenille suunnatuista apurahoista ja ohjeet hakemuksen tekemiseen.

   

  Yleistä

   

  Hakuajat

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahaston apurahat:

  Hakuaika alkaa 23.1.2023. kello 08:00 Hakuaika päättyy 8.2.2023. 16:15 

   

  Suoma Loimaranta-Airilan rahaston apurahat:

  Hakuaika on alkanut 16.1.2023 kello 08:00. Hakuaika päättyy 8.2.2023 kello 16:15

   

  Suositukset

  Hakemuksiin otetaan vastaan myös suosituksia. Suositukset tulee mieluusti jättää hakemuksen jättämisen yhteydessä, mutta viimeistään 15.2.2023 kello 15. Suositukset toimitetaan samaa kautta kuin hakemukset. 

   

  Apurahainfo

  Apurahainfo tullaan järjestämään 25.1.2023 Satakuntatalon viidennessä kerroksessa kiltahuoneessa kello 18. Osoite: Lapinrinne 1 A 5, Helsinki 00180

   

  Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  Satakuntalaisen Osakunnan hallinnoimien apurahoja myöntävien rahastojen apurahahaussa ja apurahojen myöntämiseen liittyvissä asioissa sovelletaan Satakuntalaisen osakunnan hallinnoimien apurahoja myöntävien rahastojen rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta ei sovelleta osana Helsingin yliopiston rahastoja toimivaan Suoma Loimaranta-Airilan rahastoon.

  Linkki rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen: https://drive.google.com/file/d/1LJrtKv-Fzhf0xEbNMvUdGeiNZBkoJ8RI/view?usp=sharing


   

  Rahastot

  Alla on listattu tietoa Satakuntalaisen Osakunnan jäsenille apurahaa jakavasta Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta sekä Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille apurahaa jakavasta Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta. Hakijan tulee olla maksanut kuluvan lukuvuoden 2022-2023 jäsenmaksunsa osakunnalle voidakseen hakea apurahaa rahastosta, johon vaaditaan osakunnan voimassa oleva jäsenyys.

   

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahasto 

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta myönnetään vuonna 2023 kahdenlaisia stipendejä opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa ansioituneille Satakuntalaisen Osakunnan kuluvan lukuvuoden 2022-2023 jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

   

  Aino ja Kaarlo Tiisalan apuraha

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta jaetaan maksimissaan 2000 euron apurahoja lahjakkaille, opinnoissaan menestyneille kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksaneille osakunnan jäsenille. Hakemukseen tulee liittää hyvin perusteltu, maksimissaan yhden sivun hakemuskirje, jossa on perusteltava minkä suuruista apurahaa haetaan. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote. Hakemukset osoitetaan osakunnan stipendineuvostolle. 

   

  Professori Väinö Horellin nimikkostipendi

  Professori Väinö Horellin nimikkostipendejä jaetaan 1-3 kappaletta: Nimikkostipendi on noin 300 euron suuruinen apuraha. Se on suunnattu opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa ansioituneille jäsenille. Professori Väinö Horellin nimikkostipendiä haettaessa hakemuksesta tulee käydä ilmi osakunta-aktiivisuus ja opintomenestys. Hakemuskirjeen pituus on maksimissaan yksi sivu. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.


   

  Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille.

   

  Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Haettavissa on 3000 euron stipendejä opiskelijoille, jotka tekevät pro gradu -tutkielmaa tai muuta ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä.

   

  Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle opiskelijavaihtoon

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään 1000 euron suuruisia stipendejä opiskelijavaihtoa varten Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijavaihtostipendiä voi hakea ensisijaisesti stipendin myöntövuonna alkaviin opiskelijavaihtoihin.

   

  Osakunta ja yliopisto tarkastavat Satakuntalaisen Osakunnan jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen. Osakunnan jäsenyydellä tarkoitetaan, että hakija on kirjautunut osakuntaan ja että osakunnan kokous on hyväksynyt jäsenyyden. Hakijan on tullut maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja saamaan rahaston apurahan, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Hakemukseen on tällöin liitettävä todistus sukulaisuudesta.

   

  Hakuohjeet

  Lue ohjeet tarkkaan jos haet apurahaa!


   

  Aino ja Kaarlo Tiisalan apuraha sekä Professori Väinö Horellin nimikkostipendi

  Lähetä hakemus liitteineen 8.2.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen taloudenhoitaja@satakuntatalo.fi

   

  Hakemus on lähetettävä yhtenä sähköpostiviestinä, jonka otsikko on joko “Aino ja Kaarlo Tiisalan apuraha - Apurahahakemus” tai “Professori Väinö Horellin nimikkostipendi - Apurahahakemus” riippuen siitä kumpaa apurahaa haet. Jos haet useampaa eri apurahaa, niin lähetä hakemukset erillisinä sähköpostiviesteinä.

   

  Liitä hakemukseesi erillisinä liitetiedostoina:

   

  1.  

  Vapaamuotoinen ja hyvin perusteltu hakemus, josta käy ilmi hakemasi rahasumma. Hakemuskirje saa olla korkeintaan yhden sivun pituinen.


   

  1.  

  Tiedot opintosuorituksista yliopiston tai muun oppilaitoksen järjestelmästä. Sisusta saatava epävirallinen opintosuoritusote hyväksytään.

   

  1.  

  Täytetty apurahalomake, jonka saat ladattua tästä linkistä: Rahastojen_hakemuslomake.pdf

   

  Jokaisen liitetiedoston on oltava pdf-muodossa ja nimetty alkamaan joko nimellä Tiisala tai Horelli riippuen siitä kumpaa apurahaa hakee ja jatkaen hakijan nimellä (esim. Tiisala_Ossi_Opiskelija_opintosuoritusote.pdf) Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!


   

  Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

  Hakemus lähetetään Helsingin yliopiston rahastojen omassa sähköisessä apurahajärjestelmässä Ulapassa 8.2.2023 kello 16.15 mennessä. Hakujärjestelmä Ulappaan kirjaudutaan Helsingin Yliopiston tunnuksilla.

  Linkki järjestelmään: https://helsinki.force.com/hake/s/?language=fi

   

  Lisätietoja hausta löytyy Helsingin Yliopiston rahastojen sivuilta osoitteesta: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/apurahat-stipendit-ja-avustukset

   

  Sähköpostitse lisätietoja saat Helsingin yliopiston opiskelijaneuvonnasta: studentinfo@helsinki.fi   

  Apurahaisin terveisin,

  Oskari Aapasuo

  Taloudenhoitaja 2023

  taloudenhoitaja@satakuntatalo.fi