Satakuntalaisen Osakunnan rahastojen sekä Suoma Loimaranta-Airilan rahaston apurahakuulutus

 • 16. tammikuuta 2024

  Hyvät osakuntalaiset, 

  Tämä viesti sisältää tietoa 15.1. aukeavista apurahahauista. 

   

  Helsingin yliopiston ja Satakuntalaisen Osakunnan apurahoista Aino ja Kaarlo Tiisalan rahaston, Suoma Loimaranta-Airilan rahaston sekä Eevan rahaston apurahahaut kaikki aukeavat 15.1. Ohessa tietoa korkeakoulussa opiskeleville osakunnan jäsenille suunnatuista apurahoista ja ohjeet hakemuksen tekemiseen.

   

  Yleistä

   

  Hakuajat

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahaston apurahat:

  Hakuaika alkaa 15.1.2023. Hakuaika päättyy 8.2.2023. 

   

  Suoma Loimaranta-Airilan rahaston apurahat:

  Hakuaika alkaa 15.1.2023. Hakuaika päättyy 8.2.2023.

   

  Eevan rahaston apurahat:

  Hakuaika alkaa 15.1.2023. Hakuaika päättyy 8.2.2023

   

  Suositukset

  Hakemuksiin otetaan vastaan myös suosituksia. Suositukset tulee mieluusti jättää hakemuksen jättämisen yhteydessä, mutta viimeistään 15.2.2023 kello 16. Suositukset toimitetaan samaa kautta kuin hakemukset. 

   

  Apurahainfo

  Apurahainfosta ilmoitetaan myöhemmin

   

  Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  Satakuntalaisen Osakunnan hallinnoimien apurahoja myöntävien rahastojen apurahahaussa ja apurahojen myöntämiseen liittyvissä asioissa sovelletaan Satakuntalaisen osakunnan hallinnoimien apurahoja myöntävien rahastojen rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta ei sovelleta osana Helsingin yliopiston rahastoja toimivaan Suoma Loimaranta-Airilan rahastoon.

  Linkki rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen: https://drive.google.com/file/d/1LJrtKv-Fzhf0xEbNMvUdGeiNZBkoJ8RI/view?usp=sharing


   

  Rahastot

  Alla on listattu tietoa Satakuntalaisen Osakunnan jäsenille apurahaa jakavasta Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta sekä Eevan rahastosta ja lisäksi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille apurahaa jakavasta Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta. Hakijan tulee olla maksanut lukuvuoden 2023-2024 jäsenmaksunsa osakunnalle voidakseen hakea apurahaa rahastosta, johon vaaditaan osakunnan voimassa oleva jäsenyys.

   

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahasto 

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta myönnetään vuonna 2024 kahdenlaisia stipendejä opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa ansioituneille Satakuntalaisen Osakunnan kuluvan lukuvuoden 2023-2024 jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

   

  Aino ja Kaarlo Tiisalan apuraha

  Aino ja Kaarlo Tiisalan rahastosta jaetaan maksimissaan 2000 euron apurahoja lahjakkaille, opinnoissaan menestyneille lukuvuosimaksunsa maksaneille osakunnan jäsenille. Hakemukseen tulee liittää hyvin perusteltu, maksimissaan yhden sivun hakemuskirje, jossa on perusteltava, minkä suuruista apurahaa haetaan. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote. Hakemukset osoitetaan osakunnan stipendineuvostolle. 

  Professori Väinö Horellin nimikkostipendi

  Professori Väinö Horellin nimikkostipendejä jaetaan 1-3 kappaletta. Nimikkostipendi on noin 300 euron suuruinen apuraha. Se on suunnattu opinnoissaan menestyneille ja osakunnan toiminnassa ansioituneille jäsenille. Professori Väinö Horellin nimikkostipendiä haettaessa hakemuksesta tulee käydä ilmi osakunta-aktiivisuus ja opintomenestys. Hakemuskirjeen pituus on maksimissaan yksi sivu. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

   

  Eevan rahasto

  Eevan rahastosta, jonka tarkoituksena on antaa taloudellista tukea Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville opiskelijoille, jaetaan 1-3 kappaletta noin 300-500 euron apurahaa. Hakemukset osoitetaan Eevan rahaston stipendineuvostolle. Hakemuksesta tulee käydä ilmi taloudellinen tilanne, osakunta-aktiivisuus ja opintomenestys. Opintosuoritusotteen lisäksi hakemukseen liitetään myös Verohallinnon myöntämä vuoden 2023 verotustodistus sekä hakijan että puolison osalta.
   

  Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille.

   

  Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Haettavissa on 3000 euron stipendejä opiskelijoille, jotka tekevät pro gradu -tutkielmaa tai muuta ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä. 

   

  Stipendi Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluvalle opiskelijalle opiskelijavaihtoon

  Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään 1000 euron suuruisia stipendejä opiskelijavaihtoa varten Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijavaihtostipendiä voi hakea ensisijaisesti stipendin myöntövuonna alkaviin opiskelijavaihtoihin.

   

  Osakunta ja yliopisto tarkastavat Satakuntalaisen Osakunnan jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen. Osakunnan jäsenyydellä tarkoitetaan, että hakija on kirjautunut osakuntaan ja että osakunnan kokous on hyväksynyt jäsenyyden. Hakijan on tullut maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja saamaan rahaston apurahan, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Hakemukseen on tällöin liitettävä todistus sukulaisuudesta.

   

  Hakuohjeet

  Lue ohjeet tarkkaan jos haet apurahaa!


   

  Aino ja Kaarlo Tiisalan apuraha, Professori Väinö Horellin nimikkostipendi sekä Eevan Rahaston apuraha hakuohjeet

   

  Lähetä hakemus liitteineen 8.2.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen taloudenhoitaja@satakuntatalo.fi

   

  Hakemus on lähetettävä yhtenä sähköpostiviestinä, jonka otsikko on joko “Aino ja Kaarlo Tiisalan apuraha - Apurahahakemus” tai “Professori Väinö Horellin nimikkostipendi - Apurahahakemus” riippuen siitä kumpaa apurahaa haet. Jos haet useampaa eri apurahaa, niin lähetä hakemukset erillisinä sähköpostiviesteinä.

   

  Liitä hakemukseesi erillisinä liitetiedostoina:

   

  1. Vapaamuotoinen ja hyvin perusteltu hakemus, josta käy ilmi hakemasi rahasumma. Hakemuskirje saa olla korkeintaan yhden sivun pitunen
  1. Tiedot opintosuorituksista yliopiston tai muun oppilaitoksen järjestelmästä. Sisusta saatava epävirallinen opintosuoritusote hyväksytään.

   

  1. Täytetty apurahalomake, jonka saat ladattua tästä linkistä: Rahastojen_hakemuslomake.pdf     

   

  1. Jos haet Eevan rahaston apurahaa niin liitä hakemukseesi myös vuoden 2023 verotustodistus.

   

  Jokaisen liitetiedoston on oltava pdf-muodossa ja nimetty alkamaan joko nimellä TiisalaHorelli tai Eeva riippuen siitä mitä apurahaa hakee ja jatkaen hakijan nimellä (esim. Tiisala_Ossi_Opiskelija_opintosuoritusote.pdf) Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!


   

   

  Suoma Loimaranta-Airilan rahasto hakuohjeet

  Hakemus lähetetään Helsingin yliopiston rahastojen omassa sähköisessä apurahajärjestelmässä 8.2.2024 mennessä. Linkki järjestelmään: https://helsinginyliopisto.apurahat.net/

   

  Lisätietoja hausta löytyy Helsingin Yliopiston rahastojen sivuilta osoitteesta: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/apurahat-stipendit-ja-avustukset 

  Sähköpostitse lisätietoja saat Helsingin yliopiston opiskelijaneuvonnasta: studentinfo@helsinki.fi   

  Apurahaisin terveisin,

  Oskari Aapasuo

  Taloudenhoitaja 2024

  taloudenhoitaja@satakuntatalo.fi